Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van de spraak, de taal, de stem, adem, eet- en drinkproblemen of het gehoor.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

Wij zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Wij houden onze kennis op peil door het volgen van nascholingen, bijwonen van congressen en symposia.