De communicatie begint bij bedenken wat je wilt vertellen. Dit wordt in de hersenen omgezet in taal.

Het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte tekens waarvan de mens gebruik maakt, om zijn gedachten te articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren (van Dale)

Op deze pagina staat informatie over problemen die met taal te maken hebben.

De belangrijkste stoornissen hierbij zijn:

    • Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Zoals het verwisselen van klanken kip wordt als tip uitgesproken (= fonologische problematiek).
    • Verder stoornis in de taalinhoud (bijvoorbeeld woorden), taalvorm (bijvoorbeeld grammatica in zinnen) en taalgebruik (hoe het kind zijn taal gebruikt in de verschillende situaties).
    • Afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte.
    • Lees-en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.
    • Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.